hem > Nyheter > industri nyheter

Chipindustrins framtid.

2022-09-22

När det tekniska beroendet växer kommer mikrochips att förbli en viktig komponent i framtida produkter både inom och utanför fordonsindustrinindustri under överskådlig framtid.


Priserna kommer sannolikt också att förbli oförändrade tills nya chiptyper tas in i storskalig produktion. Chou var angelägen om att förstärka detta när han diskuterade möjligheten till mikrochips av kiselkarbid. Han säger att dessa kommer att bli "nästa olja" för mikrochipsindustrin och kan ge "effektivare och billigare metoder för att utveckla system." och hårdvarukonvergens.


Kiselmikrochips utvecklas av alla mikrochipstillverkare inom bilindustrin.

Kiselmikrochips utvecklas av alla mikrochipstillverkare inom bilindustrin, men Chou medger att deras tid till marknaden "är längre än mjukvara och dyrare." Han vidhåller att det kommer att vara en del av nästa steg av fordonsinnovation.


Att förstå nästa steg i bristen kan visa sig vara svårt, eftersom han konstaterar: "Bristen kommer att variera i svårighetsgrad från bransch till bransch och inom fordonssektorn från tillverkare till tillverkare." system och kiselmikrochips kommer det att ta tid och pengar att säkerställa att de blir både kostnadseffektiva att utveckla och tillgängliga att implementera.